لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    بررسی تاثیر ناهمسانی ذاتی بر رفتار محیط دانه ای            0000-00-00
2    بررسی رفتار مکانیکی ریزمقیاس (میکرومکانیکی) مصالح دانه ای با ناهمسانی ذاتی بوسیله روش عددی اجزای مجزا            0000-00-00
3    تعیین رابطه میان تنش داخل مجموعه ای از ذرات و بافت آن در حالت ناهمسانی            0000-00-00
4    مطالعه و شبیه سازی رفتار دیوار حائل خاک مسلح با مدل های رفتاری مختلف برای خاک            0000-00-00
5    تعیین رابطه ریاضی ظرفیت باربری شالوده های حلقوی با درنظرگرتن زبری سطح شالوده            0000-00-00
6    مطالعه میکرومکانیکی ناهمراستایی میان راستاهای تانسورهای تنش و نرخ کرنش در یک محیط دانه ای            0000-00-00
7    بررسی و تحلیل نشست زمین ناشی از حفر تونل خط 2 قطار شهری مشهد            0000-00-00
8    بررسی گسیختگی دیوارهای خاک مسلح به کمک روش دو فازی            0000-00-00
9    تاثیر استفاده از لایه ی ماسه ای در جلوگیری از بالازدگی کانالهای انتقال آب    کارشناسی ارشد    ظفرزاده, نصراله    2011-11-09
10    مدلسازی رفتار مکانیکی خاکهای دانه‌ای مخلوط با خرده لاستیک به روش اجزای مجزا (DEM)    کارشناسی ارشد    رضازاده عیدگاهی, دانیال    2011-12-06
11    بررسی روش محاسبه نشست پی‌های حلقوی بر روی خاک ماسه‌ای    کارشناسی ارشد    ناصری, مجتبی    2011-12-24
12    بررسی پدیده شکست ذرات و تاثیر آن بر رفتار مکانیکی مصالح دانه‌ای    کارشناسی ارشد    امین زاده, علی    2012-01-21
13    بررسی تعیین ظرفیت باربری پی های حلقوی    کارشناسی ارشد    غلامی, حامد    2012-01-30
14    ارائه رابطه طراحی جدید برای تخمین ظرفیت باربری نهایی پی های سطحی    کارشناسی ارشد    ابراهیمی, مهدی    2012-12-08
15    بررسی اثر اندازه ی خرده لاستیک بر روی رفتار مکانیکی مخلوط ماسه -لاستیک به کمک آزمون DST    کارشناسی ارشد    رضاپور, علیرضا    2013-03-11
16    شبیه‌سازی بار انفجار بر سازه‌های زیرزمینی مدفون در خاک    کارشناسی ارشد    سیّدان, سیدمحمدجواد    2013-05-14
17    بررسی آزمایشگاهی پدیده قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه    کارشناسی ارشد    احمدی, علی    2013-05-14
18    مدل سازی عددی دیوار خاک مسلح به روش محیط دوفازی و مدل رفتاری ھایپربولیک    کارشناسی ارشد    هنری, سیاوش    2013-05-14
19    مطالعه عددی بر روی کنترل نشست سطح زمین در اثر حفر تونل های سطحی با استفاده از تزریق جبران کننده    کارشناسی ارشد    فوجی, حمید    2013-05-14
20    تعیین و مقایسه ظرفیت باربری جانبی شمع های با کلاهک و بدون کلاهک در ماسه    کارشناسی ارشد    کیانی رشید, کیارش    2013-07-01
21    تحلیل دینامیکی توربین های بادی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-سازه    دکتری (Ph.D)    وطن چیان یزدی, محمدوطن چیان یزدی, محمد    2014-03-02
22    مطالعه عددی بر روی کنترل نشست سطح زمین در اثر حفاری تاسیسات شهری    کارشناسی ارشد    ضیائی, نیکو    2014-05-05
23    ناحیه بندی شهر بیرجند از نظر میزان قابلیت فروریزشی خاک ها و بررسی روش های اصلاح آن    کارشناسی ارشد    برجی, محمد    2014-05-05
24    بررسی رفتار پی حلقوی به کمک آزمایش بارگذاری صفحه در محل و آزمایشگاه    کارشناسی ارشد    بشارتی حسین آباد, ناصر    2014-05-05
25    تحلیل لرزه ای اندرکنش خاک-سازه برای ساختمان بلند مجاور گود عمیق    کارشناسی ارشد    یگانه, نوید    2014-05-05
26    تحلیل عددی شالوده توربین های بادی واقع در خشکی با استفاده از مدل هایپربولیک برای خاک    کارشناسی ارشد    ناظران, نوید    2014-05-05
27    مقایسه روش های عددی و محاسباتی ساده شده ی تحلیل پی-شمع ها    کارشناسی ارشد    حدادسبزوار, هانیه    2014-05-05
28    مدلسازی عددی روش پایدار سازی خرپایی    کارشناسی ارشد    فراهانی, وحید    2014-05-31
29    شبیه سازی عددی ساخت تونل به روش چتر قوسی در خاک    کارشناسی ارشد    ترابی, فروغ    2014-05-31
30    مقایسه پی ریزشمعی مدل شده با روش همگن سازی و روش فنر معادل    کارشناسی ارشد    میانجی, پیمان    2014-09-22
31    مطالعه عددی رفتار خاکهای رمبنده بر سازه های سطحی    کارشناسی ارشد    میابادی, محسن    2014-09-22
32    توسعه مدل چندفازی برای تحلیل سامانه پی-شمع    دکتری (Ph.D)    نصرالهی, سیدمهدی    2014-09-22
33    بررسی روش های تحلیلی در تعیین پاسخ لرزه ای تونل های سطحی با مقطع چهارگوش در محیط خاکی    کارشناسی ارشد    مجیدی نصرابادی, داود    2014-11-17
34    مطالعه آزمایشگاهی رفتار خاکهای ریزدانه مسأله دار مخلوط با خرده لاستیک تحت بارگذاری تکراری در آزمایش برش مستقیم    کارشناسی ارشد    کارآمد تبریزی, محمد    2014-11-17
35    بررسی آزمایشگاهی رفتار پی های پوسته ای حلقوی واقع بر خاکهای ماسه ای    دکتری (Ph.D)    کاظمی, مجید    2015-01-12
36    بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه قرارگیری ذرات خاک بر میزان نشست سطحی حاصل از حفاری تونل.    کارشناسی ارشد    علی نژاد, محمد    2015-02-16
37    بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی تحت بار خارج محور با شبیه سازی سه بعدی عددی    کارشناسی ارشد    سرگزی مزاربی آبه, امید    2015-06-01
38    مطالعه رفتار هیدرومکانیکی و دینامیکی سدهای باطله (مطالعه موردی سد باطله سونگون)    کارشناسی ارشد    نائینی, مهدی    2015-06-01
39    توسعه یک مدل رفتاری کشسان خمیری برای بتن پلاستیک و بررسی کارایی آن در شبیه سازی اندرکنش دیوار آب بند و پی سدهای خاکی    کارشناسی ارشد    مهماندوست کتلر, مسعود    2015-06-01
40    مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در برابر حرکات گسل معکوس    کارشناسی ارشد    منشی زاده نائین, امین    2015-06-01
41    ارزیابی روش منبری به عنوان سازه نگهبان گود    کارشناسی ارشد    بیضائی, مهسا    2015-06-01
42    شبیه‌سازی عددی پدیده روانگرایی استاتیکی به روش اجزای مجزا (DEM)    دکتری (Ph.D)    خبازیان, مسعود    2015-10-26
43    شبیه سازی عددی پدیده روانگرایی و تاثیر آن بر شمع و دیواره اسکله (مطالعه موردی)    کارشناسی ارشد    نعمتی نژاد, سعید    2015-11-23
44    آنالیز لرزه‌ای اندرکنش خاک-شمع-سازه برای سیستم ترکیبی سازه نگهبان و سازه اصلی در گودبرداری‌های عمیق    کارشناسی ارشد    نجفی نشلی, محمدرضا    2015-11-23
45    برسی آزمایشگاهی بهسازی خاک به روش ستون سنگی    کارشناسی ارشد    فلاح کوشکی, امین    2015-12-15
46    شبیه سازی عددی تغییرشکل‌های عرضی لوله‌ی مدفون بر اثر ناپایداری شیروانی‌ها    کارشناسی ارشد    نوری, ریحانه    2015-12-16
47    بررسی اثر دانه‌بندی بر ویژگی‌های مکانیکی خاک‌های دانه‌ای با استفاده از روش اجزاء مجزا    کارشناسی ارشد    ذوقی, سجاد    2016-01-18
48    مدل‌سازی عددی رفتار سه‌فاز خاک غیراشباع با استفاده از مدل الاستوپلاستیک بارسلونا    کارشناسی ارشد    فانی, کامران    2016-03-14
49    بررسی ظرفیت باربری شمع پیچی حلزونی در حالت کششی    کارشناسی ارشد    قریب, فرزاد    2016-09-19
50    تاثیر وجود لایه روانگرا در پی بر رفتار لرزه ای ساختمان    کارشناسی ارشد    ظریف, امید    2017-02-13
51    مطالعه عددی روانگرایی در سدهای باطله (مطالعه موردی: سد باطله مس سونگون)    کارشناسی ارشد    ناصح, فایزه    2017-02-13
52    شبیه سازی عددی رفتار لرزه ای تونل های مستطیلی در خاک های با قابلیت روانگرایی    کارشناسی ارشد    رضاییان نیری, شهاب الدین    2017-02-13
53    تحلیل پل های قوسی بنایی با مصالح خاکی به روش اجزای مجزا (DEM)    کارشناسی ارشد    صحت, علی    2017-02-13
54    تاثیر زلزله میدان دور و نزدیک بر سازه‌ها با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه    کارشناسی ارشد    گل افشانی, سیدسجاد    2017-02-13
55    بررسی رفتار دینامیکی توده خاک روانگرای مسلح شده با شمع به کمک مفهوم دوفازی    دکتری (Ph.D)    ناظران, نوید    2017-06-10
56    شبیه‌سازی دوبعدی پدیده تولید ماسه به کمک همبسته‌سازی روش اجزای مجزا و شبکه بولتزمن    دکتری (Ph.D)    هنری, سیاوش    2017-07-04
57    بررسی ظرفیت باربری کششی مهارهای مارپیچ با استفاده از روش خطوط مشخصه    کارشناسی ارشد    طراف, مجد    2017-09-25
58    مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شالوده‌های نواری پوسته‌ای تحت بارهای قائم محوری و خارج از محور با استفاده از تکنیک سرعت‌سنجی تصویر ذرات    کارشناسی ارشد    شریفی, سهراب    2017-11-14
59    بررسی دستگاه مخروط نفوذسنج دینامیکی    کارشناسی ارشد    سردار, مهدی    2017-11-29