PDF چاپ ایمیل

 

بازتاب در رسانه ها

 

با توجه به اینکه این تکنیک برای اولین بار در ایران و در شهر مقدس مشهد، انجام شده بود، خبر موفقیت آن در رسانه های ملی و محلی منعکس شد. در زیر نمونه هایی ارائه شده است.

 

 

 

1- خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

fig18

 

آدرس مستقیم خبر

   

2- پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد

mayer

آدرس مستقیم خبر

 

3- روزنامه شهرآرا  

 fig19

آدرس مستقیم خبر

 

 

این فناوری توسط شرکت مهندسین مشاور مانا خاک پی مهرگان حمایت مالی شده است.

manakhakpey