PDF چاپ ایمیل

قابل توجه دانشجویان مقطع دکترا

دانشجویان مقطع دکترا که قصد دارند، اینجانب را به عنوان استاد راهنما انتخاب کنند، لازم است در اولین مرحله فرم «پرسش نامه متقاضی جهت اخذ رساله با استاد راهنما» را پر کرده و تحویل اینجانب دهند. بدیهی است پر کردن این فرم به معنی انتخاب دانشجو نبوده و در صورت پذیرش دوطرف دانشجو و استاد راهنما، مراتب اطلاع رسانی می شود.

 

بطور کلی، مراحل اخذ رساله دکترا به شرح زیر است:

1- تحقیق دانشجو در مورد خصوصیات اخلاقی و علمی استادان و انتظارات او از دانشجو.

2- شناخت موضوع های پژوهشی استادان راهنما از طریق مطالعه اثر و یا صحبت حضوری

3- تعیین استاد راهنما.

4- تحویل نامه درخواست دانشجو به دبیر گرایش مبنی بر قبول و تایید استاد راهنما.

5- تلاش در انتخاب موضوع پایان نامه (بر اساس نظر استاد راهنما و یا علاقمندی دانشجو).

6- اتمام واحدهای درسی مورد نیاز (18 واحد).

7- قبولی در آزمون جامع (شامل آزمون های کتبی و شفاهی).

8- تهیه و نوشتن پیشنهاده رساله دکترا (یک گزارش شامل سه فصل با عنوان های: کلیات، مروری بر تحقیقات گذشته، طرح پیشنهادی پایان نامه). جهت اطلاع بیشتر به مواد درس «سمینار و تحقیق» در مقطع کارشناسی ارشد مراجعه کنید.

9- مطرح کردن پیشنهاده در جلسه گرایش و تایید آن.

10- دریافت مجوز ارائه پیشنهاده دکترا از گروه مهندسی عمران

11- برگزاری دفاع از پیشنهاده رساله دکترا و تصویب آن

12- پرکردن و ارسال فرم پژوهشی شماره 3 (خلاصه پیشنهاده رساله) از طریق پرتال دانشجویی به استاد راهنما.

13- ارسال فرم توسط استاد راهنما به معاونت پژوهشی دانشکده.

 

قابل توجه دانشجویان دکترا تحت راهنمایی

دانشجویان تحت سرپرستی، موظف هستند گزارش کار دوره ای شامل گزارش هفتگی و گزارش ماهانه را پر کرده و از طریق پرتال ارسال کنند.